• p1f.png
  • p2f.png
  • p3f.png
  • p4f.png
Czytaj więcej...

Dostawa fabrycznie nowej maszyny CONVER MC 106 do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji M. St. Warszawa S.A.

CONVER MC 106 jest to pierwsza tak duża łódź, kombajn kosząco – zbierający w Polsce sprzedany przez JUKON Konrad Jutrzenka.

JUKON Konrad Jutrzenka dostarczył fabrycznie nową łódź kosząco zbierającą do zamawiającego, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie S.A. Dostawa odbyła się grudniu 2017 w oparciu o zlecenie, wygranego przetargu na dostawę - fabrycznie nowej łodzi kosząco – zbierającej z przenośnikiem taśmowym.

Wymagania zamawiającego co do maszyny były bardzo wysokie. Poza zasadniczą funkcją czyli koszenie i zbieranie roślinności oraz innych stałych zanieczyszczeń znajdujących się w zbiorniku, zamawiający MPWiK m.st. Warszawie S.A. zażądał aby maszyna miała również funkcję umożliwiającą odmulanie zbiornika. Ponadto miejsce pracy łodzi, zbiornik wody pitnej, wymusił szereg dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających zanieczyszczenie wody przez pracującą na nim  łódź.

Czytaj więcej...

  • baner3.png