• p1f.png
  • p2f.png
  • p3f.png
  • p4f.png
b_350_350_16777215_00_images_wydarzenia_DostawaMC106.jpg

Dostawa fabrycznie nowej maszyny CONVER MC 106 do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji M. St. Warszawa S.A.

CONVER MC 106 jest to pierwsza tak duża łódź, kombajn kosząco – zbierający w Polsce sprzedany przez JUKON Konrad Jutrzenka.

JUKON Konrad Jutrzenka dostarczył fabrycznie nową łódź kosząco zbierającą do zamawiającego, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawie S.A. Dostawa odbyła się grudniu 2017 w oparciu o zlecenie, wygranego przetargu na dostawę - fabrycznie nowej łodzi kosząco – zbierającej z przenośnikiem taśmowym.

Wymagania zamawiającego co do maszyny były bardzo wysokie. Poza zasadniczą funkcją czyli koszenie i zbieranie roślinności oraz innych stałych zanieczyszczeń znajdujących się w zbiorniku, zamawiający MPWiK m.st. Warszawie S.A. zażądał aby maszyna miała również funkcję umożliwiającą odmulanie zbiornika. Ponadto miejsce pracy łodzi, zbiornik wody pitnej, wymusił szereg dodatkowych zabezpieczeń uniemożliwiających zanieczyszczenie wody przez pracującą na nim  łódź.

Producent CONVER BV, posiadający ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji specjalistycznych maszyn pływających, podjął się zadania wyprodukowania właśnie tej łodzi, choć czas przeznaczony na jego realizację był niezmiernie krótki. Niemniej jednak zaangażowanie się całego zespołu inżynierów, mechaników oraz pracowników produkcji doprowadził, iż łódź została wykonana zgodnie z wymaganiami zamawiającego i dostarczona w czasie zgodnym z umową.

Podstawowe informacje łodzi kosząco – zbierającej:

- przedni element kosząco zbierający o szerokości roboczej 2,50 m oraz głębokość koszenia 2,50m. Siatka taśmociągu, ze względu na zbiornik wodny pitnej, na który będzie pracować, została wykonana ze specjalnej stali, która w kontakcie z wodą nie powoduje jej zanieczyszczenia. Rozładunek za pomocą tego samego taśmociągu, przy odwrotnej pracy taśmy umożliwia wyrzucenie zebranej roślinności oraz innych zebranych zanieczyszczeń na brzeg lub do do kontenera na wysokości ponad 2,00m .     

- ramię robocze składające się z dwóch części 3,00m oraz 2,00m umożliwia pracę na głębokości ponad 3,00m. Do ramienia można podłączyć łyżkę chwytakową lub wydajną pompę ssącą – refuler.

Wysokie wymagania zamawiającego dotyczyły również komfortu i bezpieczeństwa pracy operatorów. CONVER MC 106 spełnia te wymagania. Został wyposażony w komfortową kabinę z panoramiczną przednią szybą. W kabinie zamontowana jest klimatyzacja i ogrzewanie. Wszystkie urządzenia do sterowania rozmieszczone są w sposób łatwo dostępny i ergonomiczny.

  • baner3.png